BEČIĆI – LETO 2019

 

POPUSTI I DOPLATE:

– dete do 2 god. – gratis u zajedničkom ležaju i nema ishranu;
– dete od 2-12 godina u zajedničkom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe ostvaruje popust 50%;
– prvo dete od 2-12 god. u sopstvenom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe ostvaruje popust 30%, drugo dete od 2-12 god. u zajedničkom ležaju ostvaruje popust 50%.
Navedeni popusti važe samo u pratnji 2 odrasle (plative) osobe. Ukoliko je dete u sobi sa jednom odraslom osobom, plada punu cenu smeštaja.

ARANŽMAN OBUHVATA:

Smeštaj u hotelu “Bečidi” na bazi 9 polupansiona (doručak i večera – švedski sto), organizaciju aranžmana.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

– boravišnu taksu i osiguranje (plada se na recepciji hotela – odrasli 1.50 eura po osobi dnevno, deca od 2-12 godina 0.50 eura dnevno, deca od 12 – 18 godina 1.00 evra dnevno), – individualne troškove.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

1) 30% prilikom rezervacije, 15 dana pre polaska na put,
2) 30% prilikom rezervacije, a ostali iznos u jednakim mesečnim ratama čekovima građana do 20.12.2019. godine,
3) administrativnom zabranom 30% prilikom rezervacije,za ostatak iznosa korisnik usluga je dužan da u roku od dva radna dana nakon uplate akontacije dostavi Organizatoru Rešenje o administrativnoj zabrani (formular izdaje Organizator),overen i potpisan od strane Poslodavca (organizator zadržava pravo odabira pravnih lica sa kojima de sklopiti ugovor o zabrani).
5) kreditom banke,

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora , licenca OTP broj 506/2010 od 04.03.2010.

NAPOMENA:

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator
putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka
putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Cenovnik br.1 od 22.10.2018