PROVANSA – bus, 5 noćenja

P R O V A N S A sa obilaskom Đenove & Milana

Provansa se nalazi u jugoistočnom delu Francuske, graniči se sa rekom Ronom na zapadu i Italijom na istoku. Uţivajte u Provansi u lepoti njenih pejzaţa i mirisnih polja lavande. Ona je simbol opuštenog, jednostavnog ţivota, pojam za mirise mediteranskih polja i lavande, za lepe gradiće, odličnu gastronomiju i vrhunska vina. Priroda i čovek su skladno oblikovali prirodne lepote i bogatu tradiciju u Provansi. Ona je oduvek predstavljala raj za umetnike i upravo zbog toga su na njenom tlu nastala velika umetnička dela Pikasa, Sezana, Van Goga, Matisa…

OBILASCI: Đenova – Eks an Provans – Marsej – Avinjon – San Remi – Le Bo – Arl – Milano – Jezero Komo

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan BEOGRAD Polazak oko 18:00 časova sa perona glavne autobuske stanice ( BAS –a ), ulaz iz KaraĊorĊeve ulice (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.

2. dan ĐENOVA Dolazak u Đenovu. Đenova je šesti po veličini grad Italije i glavni grad oblasti Ligurija. Po dolasku panoramsko razgledanje grada: Trg de Ferari na kome se nalaze opera i berza, Trg Mateoti sa palatom pravde, Duţdeva palata, katedrala San Lorenco, via Garibaldi sa palatama đenovljanskih aristokratskih porodica, Trg pobede, stara luka, Kraljevska palata…Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan ĐENOVA – EKS AN PROVANS – MARSEJ Doruĉak. Napuštanje hotela i polazak za Eks an Provans, poznati univerzitetski grad koji je vekovima prestonica Provanse. Ovo je grad u kome se rodio i stvarao Pol Sezan. Poznat je i kao grad “hiljadu fontana” jer ga krase mnogobrojne fontane budući da leţi na termalnim izvorima. Obilazak Eks-a: bulevar Mirabo sa drvoredom topola, katedrala Sv.Spasitelja, trg Albetras…Nastavak putovanja za Marsej, drugi po veličini grad u Francuskoj, ujedno i najveća i najvaţnija luka u zemlji. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.

4.dan MARSEJ – AVINJON – MARSEJ Doruĉak. Panoramski obilazak Marseja: istorijski centar grada – stara luka sa tvrđavama Sv.Nikole i Sv.Jovana, Gradska kuća, obilazak čuvene ulice Canabiere…Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Avinjona, jednog od najvaţnijih gradova Provanse. Nekada je bio centar hrišćanstva i sedište katoličke moći. Po dolasku obilazak Avinjona: Papska palata, najveća gotska palata na svetu, most Sv.Benezea…Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Marsej. Noćenje.

5.dan MARSEJ – SAN REMI – LE BO – ARL – MARSEJ Doruĉak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog obilaska prelepih provansalskih sela. Odlazak do San Remija, gradića u kome se rodio prorok Nostradamus i u kome je Van Gog stvorio neverovatne 143 slike. Obilazak San Remija: Nostradamusova kuća, Nostradamusova fontana, Katedrala, Gradska kuća…Nastavak putovanja za Le Bo, gradića koji je smešten na steni. Obilazak grada: crkva Sv.Vinsenta. Šetnja gradićem do tvrđave Le Bo u kojoj je smešten veliki broj prelepih kafeterija i radnji sa suvenirima. Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Arl – grad u kome je Vinsent Van Gog proveo poslednje godine svog ţivota. Obilazak Arla: rimska Arena, katedrala Sv.Trofima, antički teatar, Konstantinove terme, Ţuta kuća u kojoj je ţiveo Van Gog. Povratak u Marsej. Noćenje.

6. dan MARSEJ – MILANO Doruĉak. Napuštanje hotela i polazak za Milano, drugi po veličini grad u Italiji, glavni grad okruga Milano i regije Lombardija. Po dolasku obilazak grada: zamak Sforca, Milanska katedrala, Galerija Vitorija Emanuela, Milanska skala… Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

7. dan MILANO – JEZERO KOMO Doruĉak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u Milanu ili mogućnost fakultativnog odlaska do jezera Komo. Komo je treće jezero po veličini u Italiji. Jedno je od najpoznatijih mondenskih mesta u Italiji…Po dolasku na jezero slobodno vreme za šetnju i relaksaciju ili mogućnost fakultativne voţnje brodom po ovom prelepom italijanskom jezeru. Povratak u Milano. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima polazak za Srbiju. Noćna voţnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.

8. dan BEOGRAD Dolazak u Beograd (na dolazne perone) u prepodnevnim časovima. (Kraj usluga)

C E N A :

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)

 smeštaj u Đenovi ili okolini (1 noćenje sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama za polazak

 smeštaj u Marseju (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama

 smeštaj u Milanu (1 noćenje sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama

 obilaske prema programu (Đenova, Eks an Provans, Marsej, Milano)  troškove organizacije i vođenja aranţmana

 usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 35.000 €) – 8 € (osobe od 18 – 69,99 god.), 4 € (deca od 0 meseci do 17,99 god.), 16 € (osobe od 70 – 83,99 god.)

 Osiguranje od otkaza ili prekida turistickog putovanja. Placa se u iznosu od 2% od ukupne cene aranzmana. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona.

 obaveznu gradsku komunalnu taksu za Milano i okolinu (uvedena 15.09.2012, plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 2* i 3* – 4 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* i 5* – 5 € po noćenju / po osobi

 obaveznu gradsku komunalnu taksu za Đenovu i okolinu (uvedena 15.09.2012, plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 2* i 3* – 2 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* i 5* – 2 € po noćenju / po osobi

 obaveznu gradsku komunalnu taksu za Marsej i okolinu (plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 2* i 3* – 1,65 € po noćenju / po osobi  ulaznice i fakultativne izlete

 peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS ) NAPOMENA: Svi autobuski polasci u organizaciji Turističke agencije VIVA TRAVEL odvijaju se sa glavne autobuske stanice u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu (stanični vaučer). Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima BAS-a po ceni od 180,00 dinara po osobi .

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA I ULAZNICA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika. deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 Avinjon 20 € / 15 € deca;

 San Remi – Le Bo – Arl – 30 € / 20 € deca,

 Jezero Komo – 20 € odrasli / 15 € deca,

 Vožnja brodom po jezeru Komo – 15 € / 10 € deca

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino- partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana

POPUSTI:

 deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplateţne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju leţaj u hotelu)

 deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplateţne osobe,

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:

 u Đenovi (Italija) sa 3*:

 HOTEL COLUMBUS SEA 4* www.columbussea.com Hotel se nalazi u Đenovi, oko 15 minuta hoda od centra grada. Hotel raspolaţe sa restoranom i barom. Svaka soba poseduje kupatilo, (tuš/WC), telefon, TV, klimu uređaj. Doručak – kontinetalni švedski sto.

 u Marseju (Francuska) sa 3*

HOTEL IBIS MARSEILLE CENTRE PRADO VELODROME 3* www.accorhotels.com/gb/hotel-0619-ibis-marseillecentre-prado-velodrome Hotel se nalazi u širem centru, 2,5 km od luke na liniji gradskog prevoza. Hotel ima recepciju, restoran, bar .Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, klima uređaj i internet. Doručak – kontinentalni švedski sto. Trokrevetne sobe su na upit.

 u Milanu (Italija) sa 3*

HOTEL DEI FIORI 3* www.hoteldeifiori.com Hotel se nalazi na oko 7 km od strogog centra Milana sa kojim je povezan gradskim prevozom. Poseduje recepciju, restoran, bar. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV i klima uređaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.

 Hotel IBIS MILANO CA GRANDA 3* https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1135-ibis-milano-ca-granda/index.shtml Hotel se nalazi na oko 150m od Cà Granda metro stanice, i na oko 6 km od Duoma. Povezan je gradskim prevozom do samog centra grada. Hotel poseduje recepciju, restoran, bar. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV i klima uređaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.

 Hotel SUNFLOWER 4* www.hotelsunflower.it Hotel se nalazi u širem centru grada. Povezan je gradskim prevozom do grada. Hotel poseduje recepciju, restoran, bar. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV i klima uređaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranţmana):

 OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb do graniĉnog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom)

NAĈINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1.5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloţeno) najkasnije do:

Za polaske od 01.04. do 01.06.2019……….…………….…….15.08.2019.

Za polaske od 01.06. do 01.10.2019……….…………….…….15.12.2019.

Za polaske od 01.10.2019. do 01.02.2020……………….…….15.04.2020.

3. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs

 Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

 Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

 U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti leţaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog leţaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, moţe biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog leţaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.

 Organizator putovanja ne moţe da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta Neki od dopunskih sadrţaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadrţaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

 Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruţa lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreţi. Organizator putovanja ne moţe da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

OPŠTE NAPOMENE:

 Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

 Kod autobuskih aranţmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata voţnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloţivosti kapaciteta stajališta

 Duţina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. duţine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 Svaki komad prtljaga mora biti obeleţen Viva obeleţivaĉima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)

 Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

 Organizator putovanja zadrţava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. guţva na granicama, guţva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

 Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranţmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

 Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

 Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

 Putnici koji poseduju inostrani pasoš duţni su sami da se informišu kod nadleţnog konzulata o uslovima koji vaţe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

 Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

 Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadrţavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)

 Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu

 Molimo Vas da paţljivo proĉitate Opšte uslove putovanja. Organizator putovanja je Turistička agencija , licenca licenca OTP br. 107/2016. Uz ovaj program vaţe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije ORGANIZATORA. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadrţava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Arka tours nastupa u svojstvu posrednika putovanja.