MOSKVA -avio ,3 noćenja

1. dan 10.04. Beograd – Moskva
Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”, u 04:35h kod šaltera Plana Tours-a broj 705. Let avio kompanije Air Serbia za Moskvu u 06:35h (let JU 650). Dolazak na moskovski aerodrom Šeremetjevo u 10:15h. Sa aerodroma panoramsko razgledanje grada autobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet “Lomonosov”, Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaska u objekte). Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme…Nocenje.
2. dan 11.04. Moskva
Doručak. Fakultativni program: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvecih ruskih manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Lavra je, razvijajuci se od usamljene drvene crkve u sred šume u XIV veku, imala različite uloge koje su bile od velikog značaja za rusku istoriju. Moskovski metro, jedan od najlepših I najstarijih metroa na svetu, u kojem čak 44 stanice imaju status kulturnog nasleđa. Obilazak nekoliko najznačajnijih metro stanica, koje su nalik na muzeje bogato dekorisane skulpturama, mozaicima, pozladenim floralnim ornamentima, mermernim stubovima i portretima nacionalnih heroja. Nocenje.
3. dan 12.04. Moskva
Doručak. Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo Moskve i njen politički, duhovni i istorijski centar, kompleks neponovljiv po arhitekturno-umetničkoj lepoti. Obilazak teritorije: Uspenske crkve u kojoj su krunisani svi ruski carevi, Arhangelske crkve, Car zvona, Car topa i Oružane palate, riznice carske Rusije. Ogromne istorijske i umetničke dragocenosti moskovskog Kremlja sakupljene su u jednu zbirku iz koje je nastao Muzej Oružana palata, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Nocenje.
4. dan 13.04. Moskva
Doručak. Napustanje hotela. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada ili fakultativno krstarenje Moskvom. Transfer do aerodroma. Let za Beograd (let JU 655) u 21:35h. Dolazak u Beograd u 23:25h

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan plaćanja.

Popusti i doplate:
Popust za decu 2-12 godina 45 €
Doplata za jednokrevetnu sobu 85 €

Cena aranžmana obuhvata:
•avio prevoz Beograd-Moskva-Beograd (aviokompanija Air Serbia);
•smeštaj u Moskvi u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomocnim lezajem na bazi 3 nocenja sa doručkom;
•transfere prema programu;
• panoramsko razgledanje Moskve;
•usluge vodica i troškove organizacije aranžmana

Cena aranžmana ne obuhvata:
•Aerodromske takse oko 139 eur (koje su podlozne promenama I placaju se u dinarskoj protivvrednosti u agenciji)
•fakultativni program;
•individualne troškove

Fakultativni program:
•Sergijev posad (bivši Zagorsk) 45 EUR
•Obilazak moskovskog metroa 10 EUR
•Kremlj (teritorija i dve Saborne crkve), Oružana palata 65 EUR
•Krstarenje rekom Moskvom 35 EUR

Prijavljivanje fakultativnih izleta obavezno je prilikom uplate aranžmana a uplata najkasnije 20 dana pred put.
Na licu mesta, kao i nekoliko dana pre polaska, nece biti moguce.
Realizacija i cene fakultativnog programa su garantovani, nezavisno od broja prijavljenih putnika.
Izuzetak je izlet u Sergijev Posad, sa minimalnim brojem od 10 učesnika za realizaciju.
Za Kremlj i Oružanu palatu, za broj prijavljenih putnika ispod 15, odlazak ce biti organizovan javnim prevozom, metroom.

NAPOMENA
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja nije ovlašćden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Plana Tours, licenca OTP 506 / 2010 od 04.03.2010.

Minimum za realizaciju programa je 15 putnika.

MOGUĆI NAČINI PLAĆANJA:
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate čekovima građana, do 20.08.2019. godine;
3) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka; 

Potvrda o garanciji putovanja:
Turistička agencija ORGANIZATOR poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0047 / 2018 od 25.01.2018. godine, polisa broj 300060664 od 28.12.2017. godine. Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Ulica Kondina br. 14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Arka tours nastupa u svojstvu posrednika putovanja.