HURGADA

PROGRAM PUTOVANJA 8 dana – 6 noći | 11 dana – 9 noći | 12 dana – 10 noći | 15 dana – 13 noći

1. dan › Beograd – Hurgada Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod šaltera Wayout dva sata pre poletanja aviona. Direktan let za Hurgadu. Obrok u avionu. Transfer do odabranog hotela i smeštaj. Noćenje.

2. – 6. / 9. / 10. / 13. dan › Hurgada Boravak u izabranom hotelu na bazi navedene usluge, vreme predviđeno za odmor, fakultativne izlete i druge aktivnosti.

7. / 10. / 11. / 14. dan › Hurghada Doručak. Napuštanje hotela u navedno vreme prema instrukcijama predstavnika ili prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma u kasnim večernijm satima.

8. / 11. / 12. / 15. dan › Hurgada – Beograd Transfer do aerodroma. Let za Beograd. Obrok u avionu. Sletanje u Beograd. Molimo vas da proverite tačno vreme leta dva dana pre polaska na putovanje.

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:

• Transfer aerodrom – hotel – aerodrom

• 6, 9, 10, 13 noćenja u izabranom hotelu na bazi navedene usluge

• Povratnu avio kartu na relaciji Beograd -Hurgada-Beograd (direktan let) sa dozvoljenih 20kg prtljaga po osobi po smeru

• usluge vodiča na srpskom jeziku

• Međunarodno zdravstveno osiguranje Dunav osiguranje (za državljane Republike Srbije) u iznosu osigurane sume od 15.000 EUR. CENA

ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

• Aerodromske takse iznose ukupno oko 40 € i YQ taksu za gorivo iznosi oko 25 € – (aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva)

• Deca do 2 godine plaćaju iznos od 50€ (nemaju sedište u avionu);

• Egipatsku vizu i usluge viziranja (25€ po pasošu) plaća se na aerodromu po sletanju na aerodrom Hurgada;

• Ostale individualne troškove.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Unicredit banke za efektivu na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NAČIN PLAĆANJA:

• gotovinski – uplata avansa u iznosu od 50% u dinarskoj protivvrednosti prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.

• uplatom preko računa

• ČEKOVIMA GRAĐANA sa mogućnošću odloženog plaćanja na 6 mesecnih rata bez uvećanja cene aranžmana u wayout poslovnici. Prilikom rezervacije se plaća avans od 50% od ukupne cene aranžmana gotovinski, a ostatak čekovima u jednakim mesečnim ratama svakog 10, 20 i 30-og u mesecu.

VAŽNE NAPOMENE:

• Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze

• Kod prevoza avionom dozvoljeno je maksimum 20kg prtljaga, u slučaju veće kilaže prtljaga organizator putovanja ne snosi odgovornost da avio kompanija naplati višak prtljaga

• Pasoši srpskih državljana moraju važiti najmanje 6 meseci nakon povratka sa putovanja

• Popusti za decu važe samo uz dve punoplatežne osobe

• Treća odrasla osoba u standardnim sobama plaća za dodatni ležaj cenu po osobi u dvokrevetnoj sobi

• Dete do 2 god. nema sedište u avionu, autobusu, ishranu, a ni krevet u hotelu

• Cena aranžmana zavisi od raspoloživosti mesta na najjeftinijoj klasi sedišta na letovima avio kompanije u trenutku rezervacije

• Za letove pocevsi od 23.04. cena avio karte je skuplja, tako da se za te polaske doplacuje 40EUR po osobi (i za decu) za razliku u ceni za avio karte;

• Svaka promena rezervacije (datuma, hotela ili imena putnika) se doplaćuje 50 eur. Nova rezervacija se radi po cenama iz važećeg cenovnika.

• Dete koje ima besplatan smeštaj plaća samo iznos karte (i ima sedište u avionu, autobusu, obroke i ostale hotelske usluge osim sopstvenog kreveta)

• Dete koje ostvaruje određeni popust ima sve usluge iz programa, osim što umesto standardnog kreveta ima pomoćni ležaj

• Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta, hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika

• U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 12:00 h. Ukoliko gost želiti da zadrži duže sobu obavezan je da to najavi recepciji hotela kao i da plati dodatnu uslugu.

• Putnici ne mogu da traže umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova, kao i izostanak obroka zbog izleta, ali se isti može zameniti “lanč paketom”

• Raspodelu soba vrši isljučivo osoblje recepcije hotela tako da svi dodatni zahtevi i želje se prosleđuju hotelu, ali organizator putovanja ne može da garantuje ispunjenje, zagarantovana je samo usluga koja je naplaćena

• Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, zašta organizator ne snosi odgovornost. U hotelima koji uslugu ishrane služe po principu švedskog stola (samoposluživanje) postoji mogućnost da se usled nedovoljnog broja gostiju, posluživanje izvrši na osnovu menija što se ne smatra promenom aranžmana.

• Avionske karte, vaučere i ostala dokumenta aerodromski predstavnik organizatora putovanja predaje putnicima 2h pre zakazanog vremena poletanja, na šalteru agencije Wayout na aerodromu Beograd.

• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. ‐ predstvanik organizatora putovanja je obavezan da dočeka i isprati putnike i vrši obilaske prema rasporedu

• U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, potrebno je da obavestite predstavnika agencije na prvom info sastanku ili telefonom a da se o tome napravi zapisnik potpisan od strane putnika i predstavnika agenicje (napominjemo da reklamacije za koje organizator putovanja sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane)

• Molimo Vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, nasilje, saobraćajna nezgoda i sl.) obratite nadležnim organima zemlje u kojoj boravite (predstavnik agencije je ovlašćen da pomogne u posredovanju između pitnika i nadležnih organa)

• Fakultativne izlete organizuje lokalna turistička agencija, prijavljivanje i plaćanje izleta se vrši na licu mesta bez odgovornosti organizatora putovanja ili predstavnika agencije za kvalitet i povoljnost cene

• Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost

• Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se na web sajtu www.wayout.rs

• Cene se mogu korigovati shodno Opštim uslovima putovanja, a u slučaju promena u kursu razmene valuta ili promene tarifa prevoznika.

• Agencija “Wayout” d.o.o. zadržava pravo promene redosleda sadržaja programa usled vanrednih okolnosti na koje nije mogla uticati.

• „Wayout“ d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

• Preporučujemo kupovinu osiguranja od otkaza putovanja. Mogućnost kupovine u agenciji.

MOLIMO PUTNIKE DA PAŽLJIVO PROČITAJU OPŠTE USLOVE PUTOVANJA AGENCIJE “WAYOUT” D.O.O. MOLIMO PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLETANJA AVIONA DVA DANA PRE POLASKA NA PUTOVANJE PROGRAM PUTOVANJA BR. 332 OD 06.02.2019.

Organizator putovanja WAYOUT d.o.o. / Licenca: OTP broj 390/2010, vazi od 23. 02. 2010

Arka tours nastupa u svojstvu posrednika putovanja.