KLASIト君A ITALIJA – bus/avion -12.04.

KLASIト君A ITALIJA

FIRENCA 窶 RIM

sa fakultativnim obilascima Venecije, Sijene, San ト進minjana i Vatikana

6 dana (5 noトenja) – autobusom i avionom

Termin putovanja: 12. april – 17. april 2020.

Italija – mnogi je smatraju najlepナ。om zemljom u Evropi, zemljom romantiト肱ih mesta, prelepih gradova koji obiluju kulturno-istrojskim spomenicima, zemljom najraznovrsnijih obala, prelepih plaナセa, najboljih skijaliナ。ta, najukusnije hrane i najkvalitetnijih vina. Zemlja gde je sport i moda naト絞n ナセivota, gde su pizza i vino stvar nacionalnog ponosa, gde su suprotnost severa i juga najzanimljivija celina, gde su lepote Firence i Rima podjednako vaナセne, a ナ。arm haotiト肱e prestonice juga Napulja neodoljiv.

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan (12.04.2020.) BEOGRAD 窶 LIDO DI JESOLO

Sastanak putnika na parkingu Turistiト耕i terminal (SP Lasta A.D. autoput Beograd-Niナ。 br 4) u 06:30h. Polazak autobusa u 07:00h. Voナセnja teritorijom Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije sa kraトim usputnim zadrナセavanjima radi odmora. Dolazak u Lido di Jesolo. Smeナ。taj u hotelu. Noトenje.

2. dan (13.04.2020.) LIDO DI JESOLO 窶 VENECIJA 窶 MONTEKATINI TERME

Doruト溝k. Napuナ。tanje hotela i odlazak do luke Punta Sabioni. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Venecije. Voナセnja brodom do Venecije. Panoramsko razgledanje najuナセeg centra prestonice nekada moトne Mletaト耕e Republike (IX-XVIII vek): trg Sv. Marka, bazilika Sv. Marka sa mozaicima, Duナセdeva palata, Most uzdisaja, Most Rialto窶ヲ Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak brodom u luku Punta Sabioni. Nastavak puta prema Montekatini Termama. Po dolasku smeナ。taj u hotelu. Noトenje.

3. dan (14.04.2020.) MONTEKATINI TERME 窶 SIJENA 窶 SAN ト蝕MINJANO 窶 MONTEKATINI TERME

Doruト溝k. Slobodno vreme ili polazak na fakultativni izlet za Sijenu i San ト進minjano. Sijena je drugi grad Toskane po kulturnom i istorijskom znaト溝ju i veト絞ti rival Firence. Obilazak centralnog gradskog jezgra, oiviト稿nog zidinama iz XI veka: Pjaca del Kampo kojom dominira palata sa zvonikom, katedrala izgraト粗na od crnog mermera bogato dekorisana mozaicima, Santa Marija Dela Skala – nekada bolnica, danas muzej nadaleko ト講ven po slikama iz perioda renesanse. Slobodno vreme. Nastavak putovanja za San ト進minjano, gradiトa lociranog u samom srcu toskanske doline, okruナセenog vinogradima i maslinjacima. Zadrナセao je autentiト溝n srednjevekovni izgled, opasan zidinama iza kojih se uzdiナセu visoke kule vidljive sa nekoliko kilometara udaljenosti. Kraトa pauza za individualno razgledanje i fotografisanje. Povratak u Montekatini Terme. Noトenje.

4. dan (15.04.2020.) MONTEKATINI TERME 窶 FIRENCA 窶 RIM

Doruト溝k. Napuナ。tanje hotela i polazak za Firencu. Na ulasku u Firencu, putnici prelaze na tramvaj, koji ih vozi do centra grada oko 20min (povratna karta za tramvaj je ukljuト稿na u cenu aranナセmana). Po dolasku u centar grada, obilazak grada u pratnji lokalnog vodiト溝: panorama crkve Santa Marija Novela i crkve San Lorenco, Duomo, zvonik i krstionica, palata Vekio i replika Mikelanト粗lovog Davida, galerija Ufici, trg Sinjorija, Ponte Vekio, palata Piti, crkva Santa Marija Kroト稿. Slobodno vreme. U dogovoreno vreme okupljanje u centru grada, voナセnja tramvajem do izlaska iz Firence, gde トe putnike saト稿kati autobus. Polazak za Rim. Smeナ。taj u hotelu. Noトenje.

5. dan (16.04.2020.) RIM 窶 VATIKAN 窶 RIM

Doruト溝k. Odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: trg Republike, Via Veneto, Vila Borgeze, tvrト疎va Sv. Anト粗la, ostrvo Tiberina, 窶廝occa della Verita窶, Koloseum, crkva Sv. Petra, trg Del Popolo, crkva Sv. Jovana Lateranskog, crkva Santa Marija Maト双re, Termini. Slobodno vreme ili poludnevna fakultativna poseta crkvi Sv. Petra, vatikanskim muzejima i Sikstinskoj kapeli. Vatikanski muzeji datiraju joナ。 iz vremena pape Julija II u XVI veku, ト絞je se kolekcije joナ。 uvek obogaトuju. Obilazak najznaト溝jnijih delova zbirki: zbirka antiト耕ih statua, sala sa tapiserijama, sala geografskih mapa iz XVI veka, sala kandelabra, sobe koje je oslikao Rafaelo窶ヲ Razgledanje Sikstinske kapele sa delima Peruト訴na, Botiト稿lija i drugih svetski poznatih slikara; u period od 1508. do 1511. godine Mikelanト粗lo Buonaroti oslikava tavanicu temama iz Starog zaveta, da bi oko 30 godina kasnije, kao temu za prostor iznad oltara, izabrao Straナ。ni sud. Obilazak unutraナ。njosti najveトe crkve na svetu, crkve Sv. Petra, u kojoj se nalazi ト講vena 窶弃ijeta窶, jedino potpisano delo svestranog renesansnog umetnika Mikelanト粗la. Program se zavrナ。ava na velelepnom trgu ispred same crkve, koji je uredio Bernini, najznaト溝jniji umetnik italijanskog baroka. Slobodno vreme. Individualni povratak do hotela. Noトenje.

6. dan (17.04.2020.) RIM 窶 BEOGRAD

Doruト溝k. Napuナ。tanje hotela. Transfer do aerodroma za direktan ト溝rter (taト肱o vreme leta znaトe se 2 dana pred povratak). Sletanje na beogradski aerodrom nakon sat i po voナセnje.

U CENU PUTOVANJA JE URAト袈NATO:

Prevoz turistiト耕im autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeナ。taj u dvokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi sa pomoトnim leナセajem u hotelima 3* na bazi 5 noトenja sa doruト耕om (doruト溝k – kontinentalni ナ。vedski sto), razgledanje gradova prema programu, prevoz direktnim ト溝rter letom avio kompanije Air Serbia na relaciji Rim – Beograd, usluge vodiト溝 i troナ。kovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAト袈NATO:

Dinarski deo aranナセmana 1990,00 RSD po osobi, aerodromska taksa 43竄ャ (plaトa se u agenciji), prevoz brodom Punta Sabioni-Venecija-Punta Sabioni – 20竄ャ, fakultativni izlet Sijena i San ト進minjano – 25竄ャ, fakultativni izlet Vatikan – 45竄ャ (ulaznica, vodiト, sluナ。alice), turistiト耕a taksa: Montekatini 1-2竄ャ, Rim 4-6竄ャ (takse su po osobi po noトi, plaトaju se na recepciji hotela-cena varira u zavisnosti od kategorizacije hotela), meト爽narodno putno osiguranje, individualni troナ。kovi.

OPIS HOTELA:

Smeナ。taj naナ。ih putnika je u nekom od navedenih hotela ili sliト肱im iste kategorije:

Lido di Jesolo: Hotel Torino 3* www.hoteltorinojesolo.it; Hotel Venezia La Villetta 3* www.hotelveneziajesolo.it ili sliト溝n

Montekatini Terme: Hotel Florida 3* www.albergo-florida.eu, Hotel Augustus 3* www.augustus-hotels.it ili sliト溝n

Rim: Hotel Romulus 3* www.hotelromulus.com, Hotel Colony 3* www.colonyhotel.it ili sliト溝n

Smeナ。taj je u standardnim dvokrevetnim sobama. Svaka soba poseduje kupatilo, svaki hotel poseduje restoran, bar, recepciju.

Doruト溝k u hotelima u Italiji je dosta skroman i u veトini hotela obuhvata: salamu, sir, slatko pecivo, tople i hladne napitke.

KonTiki Travel & Service d.o.o zadrナセava pravo zamene navedenih hotela sliト肱im iste kategorije. Konaト溝n izbor hotela u okviru programa biトe objavljen na site-u agencije www.kontiki.rs 7 dana pre polaska na put.

USLOVI PLAトANJA:

Cene aranナセmana kao i svih drugih doplata su izraナセene u evrima (osim ako drugaト絞je nije definisano). Plaトanje se vrナ。i iskljuト絞vo u dinarskoj protivvrednosti po zvaniト肱om srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podloナセan promeni.

NAト栗NI PLAトANJA: 

Avans od najmanje 40% od ukupne cene aranナセmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.

– gotovinski

– ト稿kovima graト疎na do 6 meseト肱ih rata

– preko raト講na

– kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranナセmana na osnovu ugovora o putovanju/predraト講na ugovara direktno sa bankom)

– administrativnom zabranom (ako poslodavac/firma kupca aranナセmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa agencijom

VAナスNE I OPナTE NAPOMENE:

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0001/2019 od 24.01.2019. godine zakljuト稿nog sa ugovaraト稿m osiguranja Nacionalnom asocijacijom turistiト耕ih agencija PU ヒョYUTAヒョ, Beograd, ul. Kondina br.14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turistikih agencija PU ヒョYUTAヒョ, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br.14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060268, od 25.01.2018.godine, Akcionarskog druナ。tva za osiguranje ヒョDDOR Novi Sadヒョ.