ĐENOVA AVIONOM – 15.03.

DIREKTAN ČARTER LET
ĐENOVA- U cenu aranžmana uključen obilazak mesta Santa Margerita I Portofino!
TORINO-SANREMO-MENTON-SANTA MARGERITA -PORTOFINO 4 dana (3 nodenja sa doručkom, smeštaj u hotelima kategorije 3* i 4*) – avionom


Polazak: 15.mart 2020. (Povratak: 18.mart 2020.)


Đenova je glavni grad pokrajine Ligurije, prelepa luka koja krasi ligurijsko more i rodni grad moreplovca Kristofera Kolumba. Grad autentičnog duha otkriva tragove duge istorije, umetnosti i kulture, koji su vid-ljivi na svakom koraku. Biser severne Italije, Torino, čuveni francuski arhitekta Le Korbizje je opisao kao grad sa najlepšom prirodnom lokacijom i često ga nazivao malim Parizom. Milano, glavni grad Lombardije je ekonomska prestonica Italije.Grad je slavne prošlosti koji je imao značajan uticaj na gotovo sva najvažnija zbivanja tokom italijanske istorije.Portofino je mala, dobro zaštidena luka koja je tokom srednjeg veka bila sidrište đenovljanske trgovačke flotei malo ribarsko mesto. Danas je sa svojom nestvarnom lepotom stečiste svetskog đžet seta.

  1. dan (nedelja, 15.mart 2020.) BEOGRAD-ĐENOVA Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla kod šaltera Filip travela u 11:05h. Direktan čarter let za Đenovu u 13:05h. Planirano vreme sletanja u Đenovu 14:45h.Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Polazak na pešačko razgledanje grada sa vodičem: Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv.Lorenca, stari svetionik La Lanterna, rodna kuda Kolumba, stara luka… Đenova je najveda luka Italije. Ostaci starih gradskih zidina se nalaze pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme. Noćenje.
  2. 2. dan (ponedeljak, 16.mart 2020.) ĐENOVA –TORINO Doručak. Fakultativni izlet u Torino koji je četvrti po veličini grad Italije i glavni grad pokrajine Pijemont. Nalazi se u severozapadnoj Italiji na reci Po,bio je sedište porodice Savoja. Grad je poznat i po osamnaest kilometara arkada, koji datiraju iz 1500.godine, izgrađene da bi omogudile nesmetanu šetnju kralja i njegove pratnje. Obilazak istorijskog centra grada: Trg Kastelo iz srednjeg veka, palata Madama sa divnim baroknim stepeništem u kojoj je nekada bio italijanski senat a danas antički muzej, kraljevska palata sa pozorištem iz 17.veka, trg Vitorio Veneto sa predivnim pogledom na Alpe, , toranj Antoneliana, simbol Torina visine 165m sa panoramskom terasom na visini od 85m, spomenik Vitoriju Emanuelu II koji je ujedinio Italiju 1861 godine, Duomo je katedrala iz 15.veka poznata i po Torinskom platnu kojim je bio obmotan Isus posle raspeda, ulica Garibaldi koja je glavna šoping ulica. Povratak u Đenovu. Noćenje.
  3. 3. dan (utorak, 17.mart 2020) ĐENOVA – MENTON – SANREMO Doručak. Celodnevni fakultativni izlet “Menton i Obala cveda”. Obilazak Mentona, koji se još naziva „Biser Francuske“ – „La perle de la France“: lep stari grad, marina, pjacete.. Slobodno vreme. Nastavak putovanja do Sanrema. Po dolasku u Sanremo, odlazak do Ruske crkve u kojoj je bio sahranjen crnogorski kralj Nikola I Petrovid i kradi obilazak starog centra grada – La pinja. Slobodno vreme u centru prestonice Rivijere cveda. Povratak u hotel. Noćenje.
  4. 4. dan (sreda, 18.mart 2020.) ĐENOVA –SANTA MARGERITA-PORTOFINO-BEOGRAD Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Polazak do mesta Santa Margerita, jednog od tri poznata mesta živopisnog zaliva ligurijske obale. U Santa Margeriti se se nalazi crkva koja potiče iz 13 veka, velelepne vile koje su imudni Italijani pravili u ovom delu obale, galerije sa delima umetnika iz 17 i 18 veka… Slobodno vreme u Santa Margeriti. Odlazak na izlet brodom, zavisno od vremenskih uslova do Portofina. Portofino je mala, živopisna luka. Šarmantnim izgledom i terasama na strmim liticama sa očaravajudim pogledom na more privlači veliki broj turista još od 19 veka, a danas je stecište svetskog đžet seta. Slobodno vreme. U popodnevnim časovima polazak na aerodrom.Poletanje aviona za Beograd u 19:00h. Očekivano

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
●Prevoz avionom na navedenoj relaciji
● Aerodromske takse – (Beograd 22,40 evra I Đenova 30 eur ), na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se pladaju u dinarima u poslovnicama Filip Travela ili poslovnicama ovlašdenih subagenata
●Tri nodenja sa doručkom u hotelu kategorije tri zvezdice u Đenovi
●Razgledanja gradova po programu
●Usluge vodiča
●Troškovi organizovanja putovanja
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
● Obrok u avionu
● Fakultativni izleti
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
● Obavezna gradska komunalna taksa (za boravak u hotelu kategorije 3* plada se 1,5 evro, a u hotelu kategorije 4* plada se 2,5 evra po
nodi i osobi – isključivo na recepciji hotela
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “ĐENOVA”
● Potrebno je najmanje 100 putnika za realizaciju ovog putovanja
● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Filip Travela, postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomodnim
ležajem.
SMEŠTAJ
● HOTEL B&B GENOVA 3* https://www.hotel-bb.com/en/hotels/genova.htm
Hotel se nalazi u blizini čuvenih znamenitosti u Đenovi, nedavno je potpuno renoviran. Hotel raspolaže sa restoranom i barom.
Svaka soba poseduje kupatilo, (tuš/WC), telefon, TV, klimu uređaj. Doručak – kontinetalni švedski sto, izbor više jela.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije.
● Sobe sa pomodnim ležajem su manje konforne I tredi , pomodni ležaj može biti manji od standardnih dimenzija.

● Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i
redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i verskh praznika )na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta,
muzeja ili tržnih centara ne rade.
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “ĐENOVA”
● Potrebno je najmanje 100 putnika za realizaciju ovog putovanja● Uz blagovremeni upit u poslovnicama , postoji mogućnost
smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem. ● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da
poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za
napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume bide vradeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije
nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je
izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA● Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne
Banke Srbije, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se akontacija u iznosu od 40% cene a
najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplaĆuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.

● PlaĆanje može biti:

1) Avansno:
a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili

2)
Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak: a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); c) putem
administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.
MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog
osiguranja.
OPŠTE NAPOMENE
●Organizator putovanja ima licencu OTP 17/2020 izdatu 28. januara 2020. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator
putovanja ima depozit u visini 10.000 -EUR i garanciju putovanja za kategoriju licence A40 u visini 400.000- EUR kojom se za slučaj
insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u
zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku
neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i
programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2020 od 20.01.2020. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja
Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih
agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail:
garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300068360 od 20.01.2020 godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. Garancija
putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.
10.januar 2020.