AZURNA OBALA – 5 nd avionom

6 dana (5 noćenja) – avionom

POLAZAK: 27. april 2020.                                                                             POVRATAK: 2. maj  2020.

Cena putovanja sa uračunatim aerodromskim taksama i

svim neophodnim troškovima:

                                                                    599 €

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (27.april 2020.) BEOGRADMINHEN – NICA – KAN. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” u 04.30 sati. Let za Minhen (LH 1739) u 06.30 sati. Sletanje na aerodrom u Minhenu u 8.00 sati. Let za Nicu (LH 2272) u 11.25 sati. Sletanje na aerodrom u Nici u 12.55 sati. Odlazak do Nice – drugi grad po popularnosti i posećenosti u Francuskoj, posle Pariza. Takođe je drugi po veličini francuski grad na mediteranskoj obali. Njenoj popularnosti doprinosti izuzetno blagotvorna klima, duga istorija naselja koja se proteže čak do praistorije, a u moderno vreme puno gradskih atrakcija. Dobar provod i umetnički šarm koji su u Nicu doveli Šagal, Matiz i drugi poznati francuski umetnici. Ovo je centar francuske rivijere, poznat po Šetalištu Engleza, prelepoj obali i blagotvornom suncu. Povratak . Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.

2. dan (28.april 2020.) KAN. Doručak.  Razgledanje grada pešice koji  je vremenom postao najglamuroznije i najskuplje mesto na francuskoj obali. Međutim, Kan je mnogo više od filmskog festivala, tu su duge, raskošne, peskovite plaže, Kroazeta (La Croisette), Stara luka, veličanstveni hoteli, prodavnice poznatih brendova poređane na poznatom šetalištu i gastronomski specijaliteti Azurne obale. Stari grad je skoncentrisan oko najstarijeg kvarta Le Suquet, koji čine uske, krivudave i strme uličice, prekrivene kaldrmom. Po uličicama su razbacani lokalni restorani, a na vrhu brda je sat-kula i crkva, odakle se pruža pogled na grad i zaliv. Dole, u dnu brda, smeštena je čuvena pijaca Marché Forville. Noćenje.

3. dan (29.april 2020.) KAN – AVINJON – ARL – KAN. Doručak. Slobodan dan ili celodnevni fakultativni izlet autobusom za Arl, Avinjon i Eks an Provans. Arl je grad koji svoju tradiciju vuče još iz rimskog perioda, kada je zauzimao dosta važno mesto u carstvu. Vrhunac je doživeo u 5. i 6. veku kada je predstavljao sedište rimiskih careva u vojnim operacijama. U srednjem veku Arl je često menjao gospodare, a bio je i jako versko uporište. Posle Rima ovo je grad sa najviše rimskih spomenika od kojih je sedam UNESKO proglasio za Svetsku kulturnu baštinu, među kojima je i njegovo pozorište sa 2 500 mesta. Opasan kućama sa krovovima od crepa, ističu se najčuveniji gradski spomenici. Arena – Place Forum gde se nalazi poznati kafić sa slavne slike Vincenta Van Gogha „Le Café de Nuit“, slikara koji je proveo deo života u Arlu i u tom gradu bio najproduktivniji tokom svog života, tu je npr. naslikao i svoju poznatu sliku „Suncokreti“. Razgledanje grada.Odlazak za Avinjon, grad koji se nalazi u Provansi, na istočnoj obali reke Rone. Tokom rimske vladavine Avinjon je bio jedan od najrazvijenijih centara ove oblasti. Rimljani su grad napustili početkom petog veka i prepustili ga varvarskim invazijama koje su trajale nekoliko vekova. Nakon toga Avinjon je često menjao svoje gospodare, da bi na kraju postao središte papske vlasti.  U rukama papa Avinjon je ostao sve do 1791. godine, kada je u talasu Francuske revolucije konačno vraćen matičnoj državi. Avinjon je grad sa dugom istorijom, i veoma bogatim kulturnim nasleđem. Ovo je grad spomenika, starih zdanja, i brojnih muzeja. U starom delu grada, koji je okružen gradskim zidinama, nalaze se srednjovekovne kuće. Tu se nalaze gotička Papska katedrala iz 14. veka i most Sv. Benezea, koji su pod zaštitom UNESCO-a. Razgledanje grada. Nastavak puta za Eks an Provansu –  istorijsku prestonicu Provanse, grad za koji se često govori da predstavlja grad  fontana. Među poznatijima su “Fontana četiri delfina”, izgrađena 1667. fontana “Dobri kralj” iz 19. veka i velika fontana Rotonda izgrađena 1860. Eks an Provansu  je rodno mesto slavnog slikara Pola Sezana. Povratak.  Noćenje.

4. dan (30.april 2020.) KAN – MENTON – MONAKO/MONTE KARLO – KAN. Doručak. Slobodan dan ili celodnevni fakultativni izlet za Menton- gradic  koji jos od 1880. godine doprinosi slavi francuske rivijere i razvoju njenog turizma zahvaljujuci suptropskoj klimi, luksuznim mestima i lepim vilama. Kroz njega su prošle mnoge tadašnje slavne ličnosti, poput kraljice Eugenije, kralja Alberta I od Belgije, ruskog cara Aleksandra, britanske kraljice Viktorije i mnogih poznatih umetnika poput Rodina, kompozitora Franca Lista, pisca Blaska Ibaneza. Geografičar Elise Reklus je Mentonu dao ime “Biser Francuske”. Nastavak putovanja za Monako, jednu od najmanjih država na svetu, ali i grad-država sa najvećim procentom milionera koji žive u njoj. Dolazak u Monte Karlo, mesto luksuza i glamura. Slobodno se može reći da važi za glavni grad Monaka, iako ova država nema glavni grad. Monte Karlo važi za vodeću turističku destinaciju u Evropi. Nadaleko je poznat po kazinima, kockanju, luksuznim hotelima, glamuru, zbog čega ga rado posećuju i poznate i bogate ličnosti. Kompleks kazina  sagrađen je krajem 19. veka, a u gradu se nalaze i opera, baletska dvorana, otmeni hoteli i klubovi. Povratak u Kan.  Noćenje.

5. dan  (1.maj 2020.) KAN. Doručak. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada. Noćenje.

6. dan (2.maj 2020.) NICA – FRANKFURT – BEOGRAD. Doručak. Sobe treba napustiti do 10 sati. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada. Transfer na aerodrom. Let za Frankfurt (LH 1065) u 18.55 sati. Sletanje na aerodrom u Frankfurtu u 20.30 sati. Let za Beograd (LH 1410) u 21.40 sati. Sletanje u Beograd u 23.30 sati.

INFORMACIJE I NAPOMENE ZA PUTOVANJE “AZURNA OBALA:

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO  (svi neophodni troškovi po osobi): avio i aerodromske takse u Beogradu, Minhenu, Frankfurtu i Nici (oko 97 € na dan objavljivanja programa i koje su podložne promenama), avionski prevoz na relaciji Beograd-Beč-Nica-Minhen-Beograd, smeštaj u hotelu kategorije dve zvezdice u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomocnim lezajem na bazi  noćenja sa doručkom (samousluzivanje – izbor vise jela), transferi i razgledanja prema programu putovanja, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO: medjunarodno putno zdravstveno osiguranje, ulaznice za kulturno istorijske objekte, fakultativni izleti kao i gradske komunalne servisne i poreske takse (oko 3 € po osobi i po nocenju).

USLOVI PLAĆANJA I NAČIN PLAĆANJA

Cena putovanja  iskazana  je u evrima a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

Gotovinsko placanje: Prilikom prijavljivanja  i  zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu od  30% cene  a najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 70%, do punog iznosa cene putovanja.

Kreditima poslovnih banaka: Ceo iznos se može izmiriti kreditima poslovnih banaka po važećim propisima. U  tom slučaju Putnik Travel će, prilikom prijavljivanja, izdati profakturu na ukupan iznos koju će putnik predati poslovnoj banci radi odobravanja kredita.

Čekovima gradjana:

– 30 % od ukupne cene putovanja uplacuje se prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju

– 20 % od ukupne cene putovanja uplaćuje se najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje

– 50 % od ukupne cene putovanja, putnici mogu uplatiti u  6 jednakih mesecnih rata, deponovanjem licnih cekova gradajana,

  a najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje, sa datumima dospeca svakog narednog meseca.

SMEŠTAJ

– Hotel Ibis budget Cannes Centre Ville kategorije dve zvezdice, Kan

Putnik Travel zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije.

FAKULTATIVNI IZLET

– Izlet za „Arl, Avinjon i Eks An Provans“. Cena 95 €. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel – Arl-Avinjon-Eks an Provans-hotel, kao i angažovanje vodiča)

– Izlet za Menton Monako i Monte Karlo”. Cena 65 evra. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel – Menton-Monako-Monte Karlo-hotel, kao i angažovanje vodiča)

Za realizaciju ovih izleta potrebno je najmanje 20 prijavljenih učesnika (U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, izleti bi mogli da budu

izvedeni uz korigovanje cene).

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE

– Putnicima koji poseduju crvene, biometrijske pasoše Republike Srbije nije potrebna Šengen viza.  

– Potrebno je najmanje 30 putnika za realizaciju ovog putovanja.

– Putnik Travel zadržava pravo promene rasporeda razgledanja gradova i lokaliteta po danima putovanja

– Postoji  mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz blagovremeni  upit u poslovnici Putnik Travela. Doplata za jednokrevetnu

  sobu iznosi 160 evra za sve vreme boravka.

– Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija Putnik Travel preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE

– Putnik Travel zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u kuju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.

– U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.               

– Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

– U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj  0086/2020 od 10.01.2020.godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA”, Beograd ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300068220 od 01.01.2020.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

ARKA TOURS nastupa u svojstvu posrednika putovanja.

– Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja organizatora, licenca br. OTP 284/2020 od 05.02.2020., a usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije. Mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje.Organizator smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

5.februar 2020.