PARIZ -avionom

4 dana (3 noćenja) – avionom

POLAZAK:  12. februar  2021.                                                               POVRATAK:  15. februar 2021.

Cena putovanja sa uračunatim aerodromskim taksama i

svim neophodnim troškovima:

                                                                            399 €

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (12.februar 2021.) BEOGRAD – PARIZ. Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”u 04.40 sati. Let za Pariz (JU 310) u 06.45 sati. Sletanje na aerodrom „Šarl de Gol“ u Parizu u 09.20 sati. Polazak na panoramsko razgledanje grada svetlosti, sna svakog umetnika, naročito slikara. Grad u kome svaka ulica ima bar jednu zgradu koja se nalazi u nekom priručniku istorije ili enciklopedijie umetnosti. Za Francuze, Pariz je centar sveta. Za ostale stanovnike planete- metropola svih metropola. Dive mu se i zavide mu danas koliko su to činili i pre sto godina. Centar kulturnog, političkog, industrijskog i trgovačkog života cele države, pored toga centar umetnosti i mode čitavoga sveta. Voznja glavnim bulevarima, avenijama i trgovima Pariza, kraj najpoznatijih spomenika i građevina: crkva Madlena, Trg Opere, Trg Vandom, Burbonska palata – Parlament Francuske, Trg Konkord, Jelijsejska polja, Trg Etoal, Trijumfalna kapija, Trg Trkoadero, Marsovo polje, Ajfelova kula, bulevar Monparnas, Latinska cetvrt, ostrvo Site, crkva Notr Dam… Smeštaj u hotel posle 15 h. Odlazak metroom do trga Opere. Šetnja elegantnim poslovnim i trgovačkim kvartom oko Opere i Velikih bulevara. (Povratak metroom). Noćenje.

2. dan (13.februar 2021.) PARIZ /LUVR/. Doručak. Slobodan dan ili fakultativno razledanje Pariza sa reke (vožnja brodom po Seni) u prepodnevnim satima. (Odlazak i povratak do pristaništa metroom). Fakultativna poseta Luvru, Muzej Luvr otvoren je 1793. godine, a nalazi se u istoimenoj palati koja je izgrađena u 12. veku (ostaci palate mogu se videti u podrumu muzeja). Kada je počeo sa radom, samo 537 slika bilo je izloženo u njegovim prostorijama, dok je danas taj broj znatno veći. Sada se u muzeju Luvr nalazi oko 380.000 predmeta, a od toga 35.000 jesu predmeti koji datiraju iz perioda praistorije do 19. veka. Kolekcija muzeja znatno je uvećana u Napoleonovo vreme i u vreme vladavine Luja XVIII i Šarla X, a dosta zbirki su poklon i donacija muzeju. Obilazak srednjovekovnih temelja Luvra, poseta salama sa najpoznatijim remek delima – Mona Liza, Nika Samotračka, Miloska Venera. Obilazak sala italijanskog renesansnog slikarstva i francuskog slikarstva XIX veka. U večernjim satima šetnja živopisnim Latinskim kvartom sa mnogobrojnim restoranima, kafeterijama i barovima u okolini čuvenih bulevara Sen Mišel i Sen Žermen. (Odlazak i povratak metroom). Noćenje.

3. dan (14.februar 2021.) PARIZ /VERSAJ/. Doručak. Slobodan dan ili fakultativni poludnevni izlet autobusom u Versaj. bivši dvorac francuskih kraljeva, jedno je od najposećenijih turističkih mesta na svetu. Pored Ajfelove kule, predstavlja najveću turističku znamenitost Pariza. Sagradio ga je Luj XIV, Kralj Sunce, vladar koji je 72 godine upravljao Francuskom i Navarom. Prema želji kralja Luja XIV, radovi na izgradnji današnjeg dvorca započeti su 1688. godine. Pored toga što je bio ratnik i diplomata, uspešno se izborio sa svim poteškoćama oko izgradnje dvorca koji je zasenio sve dotadašnje. Angažovao je vrhunske umetnike koji su do najmanje pojedinosti procenjivali, planirali i nastojali da u svemu stvore izvesnu simboliku – stoga nije slučajno da su kraljevsku sobu postavili baš u sredinu versajskog zdanja. Po zahtevu Njegovog veličanstva sve je moralo imati velike dimenzije i biti glamurozno, bez obzira na to da li je to predsoblje, odaja, hodnik, vrt ili fontana… Versaj je bio sedište francuskih kraljeva do Luja XVI koji nije shvatao neizbežnost društvenih promena. Naime, skupštinska većina tražila je uspostavljanje ustavne monarhije (kao što je to danas u Britaniji ili Španiji) što Luj XVI nije prihvatao. Na kraju su u revoluciji i on i njegova žena uhapšeni i pogubljeni na giljotini. Nakon njihove smrti, dvorac je neko vreme bio zapušten i čak mu je zapretilo propadanje. Odlukom kralja Luja Filipa, kompleks je restauriran i pretvoren u muzej. Obilazak „Velikih kraljevih apartmana“, „Kraljičinih apartmana“ i čuvene „Dvorane ogledala“ – pozornice zbivanja od epohalnog značaja za Francusku i Evropu. Povratak u hotel. U večernjim satima šetnja po Monmartru, najpoznatijem boemskom kvartu Pariza. (Odlazak i povratak metroom). Noćenje.

4. dan (15.februar 2021.) PARIZ – BEOGRAD. Doručak. Sobe treba napustiti do 10 sati. Slobodan dan za individualno razgledanje grada. Transfer na aerodrom oko 17 sati. Let za Beograd (JU 315) u 20.35 sati. Sletanje u Beograd u 22.55 sati.

INFORMACIJE I NAPOMENE ZA PUTOVANJE “PARIZ:

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO (svi neophodni troškovi po osobi):  avio i aerodromske takse u Beogradu i Parizu, (oko 50 € na dan objavljivanja programa i koje su podložne promenama), avionski prevoz na relaciji Beograd – Pariz – Beograd,  prevoz autobusom po programu putovanja, smeštaj u hotelima kategorije  tri zvezdice u dvokrevetnim sobama (noćenja sa doručkom – usluživanje), razgledanje grada prema programu, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:  medjunarodno putno zdravstveno osiguranje, ulaznice za kulturno istorijske objekte,  gradske boravišne, komunalne servisne i poreske takse (oko 3 € po osobi i po nocenju), kao i fakultativni izleti.

USLOVI PLAĆANJA I NAČIN PLAĆANJA

Cena putovanja  iskazana  je u evrima a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

Gotovinsko placanje: Prilikom prijavljivanja  i  zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu od  30% cene  a najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 70%, do punog iznosa cene putovanja.

Platnim kreditnim karticama: kreditnim karticama Banca INTESA na 6 rata bez kamate

Kreditima poslovnih banaka: Ceo iznos se može izmiriti kreditima poslovnih banaka po važećim propisima. U  tom slučaju Putnik Travel će, prilikom prijavljivanja, izdati profakturu na ukupan iznos koju će putnik predati poslovnoj banci radi odobravanja kredita.

Čekovima gradjana:

– 30 % od ukupne cene putovanja uplacuje se prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju

– 20 % od ukupne cene putovanja uplaćuje se najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje

– 50 % od ukupne cene putovanja, putnici mogu uplatiti u  6 jednakih mesecnih rata, deponovanjem licnih cekova gradajana,

   a najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje, sa datumima dospeca svakog narednog meseca.

SMEŠTAJ

Hotel „KYRIAD PTE D’IVRY, kategorije tri zvezdice,

Putnik Travel zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije.

FAKULTATIVNE POSETE I IZLETI

Prijavljivanje za izlete u Parizu je prilikom prijavljivanja za ovo putovanje u poslovnici Putnik Travela. Plaćanje je u dinarima po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

– Poseta muzeju “Luvr”. Cena – 40 evra. (U cenu je uključeno: ulaznica za muzej i usluge lokalnog vodiča).

– Poludnevni izlet autobusom “Versaj”. Cena – 65 evra.(U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel – Versaj –hotel, ulaznica za dvorac, usluge lokalnog vodiča. U cenu nije uključena ulaznica za vrtove).

Za realizaciju ovih izleta potrebno je najmanje 20 prijavljenih učesnika. (U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika izleti bi  mogli da se izvedu uz korigovanje cene).

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE

– Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.

– Putnik Travel zadržava pravo promene rasporeda razgledanja gradova po danima putovanja

– Postoji  mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama uz blagovremeni  upit u poslovnici Putnik Travela. Doplata za jednokrevetno sobu

   iznosi 100 eura za sve vreme boravka.

– Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija Putnik Travel preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE

 – Putnik Travel zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

– Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u kuju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.

– U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.               

– Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

– U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 250.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj  0086/2020 od 10.01.2020.godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA”, Beograd ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj  300068220 od 01.01.2020.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

– Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima putovanja Putnik Travela, licenca br. OTP 284/2020od 05.02.2020, a usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Putnik Travel smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

ARKA TOURS nastupa u svojstvu posrednika putovanja.